วันศุกร์ 20 กันยายน 2019
หน้าแรก แท็ก อังทินี กิตติรวีโชติ

แท็ก: อังทินี กิตติรวีโชติ

โครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy” โดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy” โดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิศักดิ์ พรทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่ายใน การอบรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถในการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ที่ทันยุคทันสมัย ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคคลทั่วไปที่ สนใจนำสื่อเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ประกอบการสอนเด็กนักเรียน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จึง ได้จัดโครงการการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา “Math For Fun...

MOST POPULAR

HOT NEWS