วันจันทร์ 09 ธันวาคม 2019
หน้าแรก แท็ก บ้านคลองนาเกลือ

แท็ก: บ้านคลองนาเกลือ

จังหวัดสมุทรปราการหนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “บ้านคลองนาเกลือ” สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ

จังหวัดสมุทรปราการหนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “บ้านคลองนาเกลือ” สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ ดันต้นจากสู่งานจักสานต่อยอดผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการพร้อมสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “บ้านคลองนาเกลือ” อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อพัฒนาสู่ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ” พร้อมเล็งต่อยอดวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ผลักดันต้นจากที่ชาวบ้านนิยมปลูกตามริมคลองผ่านงานจักสานสู่ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ คือ บ้านคลองนาเกลือ หมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ...

MOST POPULAR

HOT NEWS