พพ. สนับสนุนการใช้พาราโบลาโดม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งาน ประจำปี 2560

0
2096
พาราโบลาโดม

พพ. สนับสนุนการใช้พาราโบลาโดม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งาน

ประจำปี 2560 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานกำลังรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560

โดยผู้สนใจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฏหมายไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติตามประกาศ พพ.

ทั้งนี้ พพ. ให้การสนับสนุนพาราโบลาโดมตามแบบมาตรฐาน 3 แบบดังนี้

  • ขนาดเล็ก 6 x 2 ตร.ม เงินสนับสนุน 125,700 บาท
  • ขนาดกลาง 8 x 4 ตร.ม เงินสนับสนุน 253,450 บาท
  • ขนาดใหญ่ 8 x 8 ตร.ม เงินสนับสนุน 425,150 บาท

โดยเป็นการสนับสนุนเงิน 35 % จากราคากลางของแต่ละขนาด

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  1. สำนักงานพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (คุณสิริกาญจน์) โทร 02-2230021-9 ต่อ 1390, 1481 หรือ 092-9855146
  2. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร 034-259126, 098-7477702 อีเมล:parabolardrying@gmail.com LINE ID: parabolar
  3. เว็บไซต์ solardryerdede.com หรือ facebook: www.facebook.com/SolarDryerDEDE

พาราโบลาโดม, โรงอบ, แสงอาทิตย์, พลังงาน, พพ., โดมแสงอาทิตย์