ปฏิทินข่าว การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 รอบชิงชนะเลิศ เสาร์ที่ 24 มิ.ย.นี้

546
ปฏิทินข่าว การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 รอบชิงชนะเลิศ เสาร์ที่ 24 มิ.ย.นี้

ปฏิทินข่าว การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 รอบชิงชนะเลิศ เสาร์ที่ 24 มิ.ย.นี้

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชม การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10” (RDC 2017) รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ “รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร” ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 17.00 น. ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ เพื่อเฟ้นหาเยาวชนตัวแทนประเทศไทยจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน