โครงการพลังงานอุตสาหกรรม

0
695
โครงการพลังงานอุตสาหกรรม

โครงการพลังงานอุตสาหกรรม

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายจารุพันธุ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 และทีมงาน เดินทางเข้าพบผู้บริหารของ UNIDO เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการ IEE (Industrial Energy Efficiency) และ GClP (Global CleanTech Innovation Program) พร้อมร่วมหารือแนวทางการขอสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

โครงการพลังงานอุตสาหกรรม