จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรม “Chon Buri Excite & Experience” เปิดเส้นทางปั่นจักรยานใหม่พื้นที่โครงการป่าสิริเจริญวรรษ

0
1408
จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรม Chon Buri Excite & Experience เปิดเส้นทางปั่นจักรยานใหม่พื้นที่โครงการป่าสิริเจริญวรรษ

จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรม “Chon Buri Excite & Experience”
เปิดเส้นทางปั่นจักรยานใหม่พื้นที่โครงการป่าสิริเจริญวรรษ
พร้อมจัดแข่งขันชวนนักปั่นน่องทองชมป่าต้นน้ำโครงการพระราชดำริ

จังหวัดชลบุรีเตรียมจัดกิจกรรม “Chon Buri Excite & Experience” หนึ่งในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว โดยเปิดตัวเส้นทางและจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานในพื้นที่โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชิญชวนนักปั่นจักรยานและประชาชนทุกเพศทุกวัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเปิดเส้นทางใหม่ และชมทิวทัศน์ธรรมชาติบนผืนป่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ในวันที่ อาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560ณ เขาชีจรรย์ และโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Chon Buri Excite & Experience

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม “Chon Buri Excite & Experience” เปิดตัวเส้นทางและแข่งขันจักรยานในพื้นที่โครงการป่าสิริเจริญวรรษขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน และเป็นการเทิดพระกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Chon Buri Excite & Experience

“จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายมิติในด้านการท่องเที่ยว และแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นคือ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวแนวกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเส้นทางจักรยานใหม่อยู่ในพื้นที่โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีเรื่องราวที่ทรงคุณค่ามากมาย นอกจากจะเป็นป่าต้นน้ำให้กับคนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นสถานที่แทนความรักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมอบเป็นของขวัญให้กับพระราชินี จึงทำให้โครงการป่าแห่งนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า “ป่าแห่งความรัก” นอกจากนี้ โครงการป่าสิริเจริญวรรษยังมีพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรี ทั้งวัดญาณสังวรารามราชวรมหาวิหาร พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ สวนองุ่นซิลเวอร์เลค ซึ่งสามารถเชื่อมโยงให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวได้”

Chon Buri Excite & Experience

ปัจจุบันเส้นทางจักรยานในพื้นที่ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นเส้นทางจักรยานที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ประชาชน ร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบมีรายได้จากนักท่องเที่ยว นักปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้น ทางจังหวัดชลบุรีจึงเล็งเห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเส้นทางจักรยานในพื้นที่ป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้สนับสนุนโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง

Chon Buri Excite & Experience

ท่องเที่ยวตามกิจกรรม “Chon Buri Excite & Experience” โดยเปิดรับผู้สนใจร่วมกิจกรรม 1,000 คน ทั้งชายและหญิง ระยะทาง 17.9 กิโลเมตร สามารถลงทะเบียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/chonburicycling2017