ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

DEKPR.COM เว็บไซต์ของเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป โดยสามารถส่งข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมรูปภาพ มาที่อีเมล์ dekpr.news@gmail.com ข่าวของท่านจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังจากทีมงานได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ส่งเนื้อหาข่าวมาที่อีเมล์ dekpr.news@gmail.com (พิมพ์ข้อความข่าวในอีเมล์ หรือ ส่งเป็นไฟล์ Word/.docx เท่านั้น)
  2. ไฟล์รูปภาพประกอบบทความข่าวควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 743×486 px เพื่อความสวนงามของการแสดงผล รูปแบบของไฟล์เป็นไฟล์มาตรฐาน สกุล JPEG (.JPG) หรือ PNG (.png) เท่านั้น

**ขอสงวนสิทธิ์ไม่เผยแพร่บทความข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขายตรง MLM โฆษณาชวนเชื่อ และรวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ/หรือ บทความที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฏหมาย**