จับมือพันธมิตรส่งเสริมจุลินทรีย์ไทย

0
854
จับมือพันธมิตรส่งเสริมจุลินทรีย์ไทย

จับมือพันธมิตรส่งเสริมจุลินทรีย์ไทย

นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด หรือ TGA Group ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย ร่วมกับนายนิวัตน์ พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านสินค้าการเกษตรครบวงจร ร่วมกันทำพิธีลงนามเป็นพันธมิตร เพื่อส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพของไทย ในห้างพันธ์ทวีมอลล์ทุกสาขาทั่วประเทศ ณ พันธ์ทวีมอลล์ สาขาขอนแก่น

จับมือพันธมิตรส่งเสริมจุลินทรีย์ไทย