ยิปรอค จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอำเภอสัตหีบ

0
2063
ยิปรอค จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอำเภอสัตหีบ

ยิปรอค จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอำเภอสัตหีบ

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าเพดานครบวงจรมานานกว่า 45 ปี ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 2 โครงการในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของยิปรอคในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในประเทศไทย โดยครั้งนี้ ยิปรอคได้ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นคืนสภาพแวดล้อมในพื้นที่เขาชีโอนรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และโครงการให้อาหารหมีควาย ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมอาหารแก่หมีควายกว่า 120 ตัว

พนักงานยิปรอคจำนวน 350 คน ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการแปรอักษรเป็นเลข 9 และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นอกจากนี้ พนักงานยิปรอคจำนวน 350 คนยังได้ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการแปรอักษรเป็นเลข 9 และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรอย่างอุตสาหะตลอดพระชนม์ชีพ ยิปรอคมีความปลาบปลื้มที่มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในพื้นที่เขาชีโอนให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติขึ้นอีกครั้ง

ยิปรอค จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอำเภอสัตหีบมร. ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ยิปรอคและพนักงานทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ของยิปรอคที่ผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนภายใต้ปรัชญา Gyproc 3G การร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสดีที่ยิปรอคจะได้ร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์กับชุมชน และแสดงให้เห็นว่ายิปรอคมีความห่วงใยสังคมอย่างแท้จริง และในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมมือกันทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงอย่างดียิ่ง”

ยิปรอค จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอำเภอสัตหีบยิปรอคมุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประโยชน์แก่ชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้คนในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และผู้ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน

ยิปรอค จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอำเภอสัตหีบยิปรอค จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอำเภอสัตหีบ