มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (Community Fair 2017)

0
2433
มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน

มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (Community Fair 2017) 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน (Community Fair)”  ภายในงานพบกับการจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพผ่านการพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดจากมรดกทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของคนไทย กว่า 150  ร้านค้า จาก 4 ภาค โดยรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยจากภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์นี้  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรับประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ธันวาคม 2550

มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน
มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน