แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย คว้ารางวัล บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2017

0
1815
แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย คว้ารางวัล บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2017

แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย คว้ารางวัล บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2017

แซง-โกแบ็ง กลุ่มบริษัทผู้ผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลกซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั้งในวงการอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป ได้รับรางวัล Top Employers Asia Pacific 2017 (บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2017) โดยงานประกาศผลรางวัลจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองที่ แซง-โกแบ็ง ได้คว้ารางวัลอันทรงเกียรติในทวีปเอเชียอันเป็นผลมาจากความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทในเครือ ทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย มาเลเซีย และออสเตรเลีย นอกจากนี้ แซง-โกแบ็งประเทศไทย ยังได้รับรางวัล Top Employers Thailand 2017 (บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2017) อีกด้วย 

คุณดวงใจ เครื่องไชย ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย กล่าวว่า “ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ได้แก่ ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม (ยิปรอค), เวเบอร์, ซีคิวริท, แอบราซีฟส์ และ เพอร์ฟอร์แมนซ์พลาสติก  เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ได้รับรางวัลบริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2017 ในครั้งนี้”

“นอกจากนี้ เรายังได้รับรางวัล บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2017 ด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ว่า แซง-โกแบ็ง มีกลยุทธ์การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลในระยะยาว (แนวทางปฏิบัติ นโยบาย และสิ่งแวดล้อม) โดยถือว่าพนักงานของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเป็นศูนย์กลางแห่งความสำเร็จขององค์กร วิสัยทัศน์นี้ผลักดันให้เราไม่หยุดยั้งในการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ดีเยี่ยม เพื่อให้พนักงานของเราสามารถพัฒนาศักยภาพได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งจากความทุ่มเทในการพัฒนาบุคลากรของเรา” คุณดวงใจ เครื่องไชย กล่าวเสริม

รางวัลนี้มีการพิจารณาโดยการตรวจสอบสถานปฏิบัติงานจริง ทั้งในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดลำดับความสำคัญในด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร การวัดผล และการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทฯ โดยสถาบันผู้ว่าจ้างชั้นแนวหน้า (Top Employers Institute) ได้ทำการพิจารณาความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการพัฒนาตนเองและมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลทำให้องค์กรมีการเติบโตและการพัฒนาต่อไป

ขั้นตอนการพิจารณาทั้ง 6 ในเกณฑ์การตรวจสอบ ประกอบด้วย การสำรวจแนวทางการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล, การพิจาณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้รับ, การตรวจสอบจากองค์กรภายนอกตามกระบวนการของสถาบันผู้ว่าจ้างชั้นแนวหน้า (Top Employers Institute) โดยยึดเกณฑ์ตามขั้นตอนการทำงาน, ระบบการทำงาน และระบบฐานข้อมูล หลังจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดมาคำนวณเพื่อวัดผลตามเกณฑ์เพื่อแจ้งผลมอบใบรับรองแก่บริษัทที่เข้าร่วมพิจารณา และสุดท้ายคือการประชุมเชิงลึกและผลการตอบรับ

ส่วนสำคัญของกระบวนการมอบรางวัลจะพิจารณาในด้านการสำรวจแนวทางการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกแง่มุมในการทำงาน ซึ่งรวมถึง กลยุทธ์การบริหารคนที่มีศักยภาพ การวางแผนกำลังคน การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การเรียนรู้และการพัฒนาของพนักงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและการบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนและประโยชน์ต่างๆ การสร้างวัฒนธรรมและการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ