เสวนาเทคนิครับงานราชการและเอกชน

0
1039
เสวนาเทคนิครับงานราชการ และ เอกชน

เสวนาเทคนิครับงานราชการและเอกชน

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจฯ และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย ให้การต้อนรับ ดร.เกษมพงศ์ โพธิสุนทร (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้บริหารบริษัท เอ็น.พี.ชินดัง แอนด์ คอนซัลแท็นซ์ จำกัด คุณณรงค์ชัย พิพิธพัฒนาปราปต์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และคุณนุกูล เรืองอุทัย (ที่ 3 จากซ้าย) อดีตที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในโอกาสให้เกียรติเข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “เทคนิคการรับงานราชการและเอกชนของที่ปรึกษาธุรกิจ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ รุ่นที่ 10 โดยมีคุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ เป็นวิทยากรดำเนินรายการ ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ