เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ 4.0

1378
เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ 4.0

เปิดบ้านแนะนำ หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ 4.0

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจ เชิญชวนผู้สนใจอาชีพที่ปรึกษา เข้าร่วมงาน Grand Open House หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (Consult 4.0) หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทย ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายในการรองรับงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ของเอสเอ็มอีในประเทศ ชมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร รวมถึงร่วมพูดคุยปรึกษากับนักศึกษารุ่นพี่ตามอัธยาศัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 : เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 097-715-9251 – 4 Line ID: @pbci60, E mail : pbc60@smecn.or.th FB : https://facebook.com/pbc.smecn