“โตโยต้า มอเตอร์ สานฝันเด็กไทย” จัดงานประกาศผลพร้อมมอบรางวัลผู้ชนะ โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2560 ปี 7

0
1850
“โตโยต้า มอเตอร์ สานฝันเด็กไทย” จัดงานประกาศผลพร้อมมอบรางวัลผู้ชนะ โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2560 ปี 7

  “โตโยต้า มอเตอร์ สานฝันเด็กไทย” จัดงานประกาศผลพร้อมมอบรางวัลผู้ชนะ โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2560 ปี 7

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เดินหน้าสานฝันเด็กไทยมาเป็นปีที่ 7  สำหรับโครงการ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2017” ซึ่งครั้งนี้ทางผู้บริหาร คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดงานแถลงข่าวประกาศผลและมอบรางวัลระดับประเทศ โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2560 ปีที่ 7  เพื่อสานฝันเด็กไทย สร้างจินตนาการผ่านกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์สังคม ทองมี, ผศ.สุรชัย  เอกพลากร และ อาจารย์สุทธิชาติ ศราภัยวานิช คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาทำกาคัดเลือกผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละรุ่นจำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน ซึ่งผู้ชนะการประกวดในระดับประเทศจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และทุนการศึกษาจากทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ทั้งยังเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานไปร่วมประกวดในเวทีระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่นงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานค