ผักสะอาดปลอดสารพิษไร้เชื้อรา

0
917
ผักสะอาดปลอดสารพิษไร้เชื้อรา

ผักสะอาดปลอดสารพิษไร้เชื้อรา

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด หรือ TGA Group ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย แนะนำจุลินทรีย์ชีวภาพ อินดิวเซอร์ (Inducer) หรือไตรโคเดอร์ม่า ที่ควบคุม ทำลาย และยับยั้งเชื้อราทุกชนิด ที่เกิดขึ้นมากในช่วงหน้าฝน เพื่อร่วมมีส่วนในการสร้างมาตรฐานอาหารสะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ ตั้งแต่ขบวนการผลิตสู่ตลาด ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร รวมถึงการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) ว่ามีความปลอดภัยมากกว่าน้ำปลาถึง 10 เท่า จึงไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับเกษตรกรที่สนใจสอบถามได้จากตัวแทนทั่วประเทศ โทรศัพท์ 02 986 1680 – 2 หรือ www.thaigreenagro.com